Main Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław, ul. Jabłeczna 22/19, 50-539 Wrocław.
2. W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
- ustanowionych przez Klub, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z    późn. zm.) oraz celami i zadaniami statutowymi Klubu.
- w celach archiwizacyjnych (zgodnie z art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Klubu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Polski Związek Piłki Nożnej; Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej; Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie; Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe; Podmioty lecznicze; Podmioty zewnętrzne wspierające Klub w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, marketingowe, sponsorzy, partnerzy, akcjonariusze, inne podmioty trzecie; organizatorzy turniejów oraz eventów; Kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania, Klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Partnerzy